HOTLINE : 02-540-7755   CONTACT : jico@jico.co.th

 

บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด 
         เป็นผู้นำเข้า และ บริษัทที่ได้รับการแต่ตั้งให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมคุณภาพสูงจากอเมริกา ยุโรปและเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการของทันตแพทย์ไทย
ปรัชญา
ในการดำเนินธุรกิจของ
     บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด  " ซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรม " มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงราคายุติธรรมมุ่งสร้างบริการหลังการขายที่ดี
เยี่ยมเพราะเราเชื่อมั่นว่ารอยยิ้มของคนไข้ก็คือความสุขใจของทันตแพทย์ด้วยและยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ของไจโก้ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บฯไจโก้ของเราจะเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์หรือไม่ก็ตามจะได้รับความรู้ และข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวงการทันตกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของ บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด ทุกท่าน